Dotacje dla rolnika - dofinansowania Rzeszów

Odpis podatku rolnego - 25% udokumentowanych rachunkami kosztów możemy odpisać od naszego podatku rolnego w ramach tak zwanej ulgi inwestycyjnej.

Wspomniana ulga inwestycyjna zostanie przyznana właścicielowi gospodarstwa po skończeniu całej inwestycji (montażu fotowoltaiki, turbin wiatrowych, pompy ciepła itp.). Ulga nie może łączyć się ze środkami pozyskanymi przez rolnika z funduszy publicznych, przeznaczonymi na tą inwestycje. Na rozliczenie tej ulgi rolnik ma nie więcej niż 15 lat, a inwestycja musi znajdować się w gminie w której rolnik podatek rolny odprowadza.

Drugą opcją jest skorzystanie z programu Agroenergia – jest to dofinansowanie, które może wynieść nawet do 20 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (nie więcej niż 25 tysiecy). Jest to uzależnione od zaplanowanej mocy wybranej instalacji.

O czym należy pamiętać przed złożeniem wniosku?

  • Nie można rozpocząć inwestycji przed przystąpieniem do programu - oznacza to, że zarówno podpisanie umowy z firmą fotowoltaiczną na projekt i wykonanie instalacji, jak i zakup podzespołów musi odbyć się po zakwalifikowaniu do dofinansowania. Panele fotowoltaiczne i inne elementy instalacji muszą być nowe, nie starsze niż 24 miesiące.
  • Należy użytkować dofinansowaną instalację minimum 3 lata od jej uruchomienia – za początek działania instalacji uważa się przyłączenie jej do sieci energetycznej i podjęcie w tym zakresie współpracy z Zakładem Energetycznym lub pozyskanie protokołu odbioru w przypadku instalacji off-grid, magazynu energii lub pompy ciepła.
  • Nie można korzystać jednocześnie z innych dofinansowań – chodzi tu przede wszystkim o pozyskiwanie dotacji w ramach programu Mój Prąd, czy programu priorytetowego Czyste Powietrze. Jednocześnie dofinansowanie z projektu Agroenergia może być łączone z ulgą termomodernizacyjną, jednak odliczenie od podatku zostanie pomniejszone o wartość otrzymanej dotacji.

Chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z naszym doradcą.