Energia geotermalna

Geotermia także leży w obszarze zainteresowań Spółki G&G, planujemy ją rozwijać na tyle skutecznie,
aby docelowo stać się liderem wśród firm zajmujących się montażem
i sprzedażą urządzeń do pozyskiwania odnawialnych źródeł energii (OZE).

Energia geotermalna jest to energia cieplna pochodząca ze: skał, wody i gruntu pod powierzchnią Ziemi, zaliczana do odnawialnych źródeł energii (OZE).

Dlaczego?

W Polsce instalacje geotermalne działają m.in. na obszarze Podhala i odpowiadają za 0,03% produkowanej energii pierwotnej, dlatego nasza Spółka podjęła działania zmierzające do rozpoczęcia działalności w tym obszarze.

Zainteresowanie tematem pozyskiwania odnawialnych źródeł energii, promowanie ekologicznego i ekonomicznego stylu życia stały się podstawą do założenia przedsiębiorstwa społecznego G&G Sp. z o.o., które specjalizuje się w montażu urządzeń odzyskujących naturalną energię wiatrową oraz słoneczną.

Zalety montażu instalacji geotermalnej

Dbałość o środowisko

Kompleksowa obsługa z montażem

Oszczędności

Jak zacząć korzystać z odnawialnych źródeł energii?

Skontaktuj się z G&G Sp. z o.o. aby optymalnie zaplanować rozpoczęcie inwestycji. Geotermia stosowana jest między innymi do ogrzewania budynków: np. w Szkole Podstawowej w Chotomowie (województwo mazowieckie) czy Termach w Mszczonowie. Woda z opadów wnika do wnętrza ziemi, gdzie w wyniku kontaktu ogniskami magmy ulega nagrzaniu do wysokich temperatur. Tak nagrzana może wędrować do powierzchni ziemi w postaci gorącej wody lub pary, ewentualnie tworzyć złoża zalegające na dużych głębokościach. G&G Sp. z o.o. chce ją wydobywać dla Państwa.   

Kontakt

Po­roz­ma­wiaj­my o pro­jek­cie