Energia wiatrowa
Turbiny wiatrowe

Kompleksowa obsługa inwestycji u Klienta: doradztwo już na etapie planowania, dostawa sprzętu oraz montaż instalacji we wskazanym przez Klienta miejscu.

Promowanie ekologicznego i ekonomicznego stylu życia stały się podstawą do założenia przedsiębiorstwa społecznego G&G Sp. z o.o., które specjalizuje się w montażu nowoczesnych turbin wiatrowych oraz systemów hybrydowych. Montujemy wytrzymałe turbiny o mocy od 300W do 9800W.

Dlaczego warto montować turbiny wiatrowe?

W Polsce panują korzystne warunki wiatrowe, zmieniają się także przepisy oraz zachęty inwestycyjne dla producentów energii odnawialnej (energia elektryczna ze źródła odnawialnego jest zwolniona z podatku akcyzowego, inwestycje w czystą energię mogą być współfinansowane ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, itd.).

Długoterminowe prognozy wskazują na wzrost cen energii tradycyjnej, dlatego inwestycja w odnawialne źródła energii jest konieczna i pomimo początkowych nakładów, przyniesie ogromne oszczędności w perspektywie czasu.

Zapotrzebowanie na odnawialne źródła energii rośnie w Polsce także z uwagi na cele krajowej polityki energetycznej.

Zalety montażu turbiny wiatrowej

Doradztwo na etapie projektu

Kompleksowa obsługa z montażem

Oszczędności

Jak będzie w przyszłości?

Według dyrektywy UE dotyczącej promocji wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) z dn. 23.01.2008r. w Polsce do roku 2020 docelowa ilość energii pochodząca z OZE musi wynieść 15,5%.
Według badań przeprowadzonych przez Urząd Marszałkowski województwa podkarpackiego obszar województwa podkarpackiego leży w III strefie korzystnej pod względem możliwości pozyskiwania energii wiatru dla celów energetycznych.
Prosta, wytrzymała cicho pracująca konstrukcja turbin, możliwość montażu na hotelach, sklepach, blokach mieszkalnych, urzędach czy budynkach użyteczności publicznej to tylko niektóre zalety urządzeń, które montuje G&G Sp. z o.o.

Zalety turbin wiatrowych

 • praca niezależna od kierunku wiatru
 • prosta konstrukcja mechaniczna
 • cicha praca
 • mała prędkość startowa ok. 1m/s
 • możliwość montażu na dachach budynków, słupach, istniejących konstrukcjach masztów itp.
 • estetyczny wygląd
 • odporność na silny wiatr
 • bezosobowa praca zespołu prądotwórczego
 • możliwość wykorzystania łopaty jako przestrzeni reklamowej
 • stosunkowo niski koszt w porównaniu z klasycznym wiatrakiem o poziomej osi obrotu
 • duża sprawność wykorzystania energii wiatru (Cp – 0,42)

Kontakt

Po­roz­ma­wiaj­my o pro­jek­cie