Dotacja z programu Mój Prąd Rzeszów - Podkarpacie

Program Mój Prąd to największy i najbardziej unikatowy program w Polsce wspierający energetykę prosumencką. Do jego głównych założeń należy rozwój mikro-instalacji fotowoltaicznych oraz wzrost produkcji energii słonecznej. Program ten w dużym stopniu przyczynia się do realizowania ogólnoeuropejskich planów rozwoju źródeł energii odnawialnej.

Kto skorzysta?

Skorzystać z tego programu może osoba fizyczna, która zainstalowała u siebie instalację fotowoltaiczna i produkuje energię elektryczna na własny użytek. Kolejnym warunkiem jest zawiązanie umowy kompleksowej ze swoim dotychczasowym dostawcą energii. Umowa dotyczy wpuszczania do sieci energetycznej wytworzonego prądu przez naszą mikroinstalacje fotowoltaiczną.

Ile dofinansowania?

Właściciel mikroinstalacji fotowoltaicznej, której moc mieści się w przedziale od 2 do 10 kW, może dostać bezzwrotne dofinansowanie w wysokości do 50% kosztów jej budowy ale nie więcej niż 5000 zł. Otrzymana dotacja jest nieopodatkowana, dlatego w całości trafia do naszych portfelów.