Projekty, szkolenia, certyfikaty

Braliśmy udział w następujacych projektach:

 • szkolenie z zakresu „Zakładanie i prowadzenie działalności przez przedsiębiorstwo społeczne”
 • „Projekt ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”
 • Certyfikat ukończenia szkolenia: Autoryzowany montażysta turbin wiatrowych ECOROTE
 • szkolenie z zakresu montażu turbin wiatrowych ECOROTE; realizator szkolenia HIPAR Spółka z o.o.
 • projekt „Wschód Biznesu”
 • projekt „Nowoczesne trendy w budownictwie”
 • „Praktyczne aspekty badań marketingowych w małych i mikro firmach” zorganizowane przez J&P Moritz Consulting Group
 • świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do obsługi, konserwacji, remontów i montażu dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną wydane przez Komisję Kwalifikacyjną przy Stowarzyszeniu Wojewódzki Klub Techniki i Rozwoju w Krakowie
 • szkolenie pt. „Nowoczesne trendy ekologiczne w budownictwie”, celem podniesienie i dostosowanie kwalifikacji zawodowych Uczestników Projektu do wymogów regionalnej gospodarki w zakresie proekologicznych rozwiązań,
 • szkolenie w zakresie „Elementy prawa pracy i zasady BHP dla menagerów MMP” zorganizowane przez Podkarpacką Akademię Przedsiębiorczości
 • szkolenie w zakresie „Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów” zorganizowane przez Podkarpacką Akademię Przedsiębiorczości
 • szkolenie w zakresie „Specjalista do spraw funduszy Unii Europejskiej”
 • zaświadczenie kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych tj. polowych spalinowych zespołów prądotwórczych wydane przez Wojskową Energetyczną Komisję Egzaminacyjną