Ulga termomodernizacyjna Rzeszów

Odlicz koszty instalacji fotowoltaicznej od podatku!

Ulga dla domu

Korzystając z ulgi termomodernizacyjnej przez trzy lata mamy możliwość odliczenia nawet 53 tysięcy złotych. Właściciel domu jednorodzinnego odlicza 17 lub 32% poniesionych kosztów za całą instalacje. Taki zwrot pozwala obniżyć całościowy koszt instalacji naszej przydomowej elektrowni, a przede wszystkim sprawia, że cała instalacja spłaca się szybciej.

Ulga dla gospodarstwa rolnego

Gospodarstwo rolne może odpisać sobie 25% kosztów całej instalacji od podatku rolnego przez następne 15 lat. Oznacza to, że 25% zapłaconej kwoty przechodzi na poczet naszego podatku na przestrzeni kolejnych 15 lat.

Przykład:

  • Rolnik za instalacje zapłacił 30 000 zł.
  • Rocznie rolnik płaci 800zł podatku rolnego.
  • 25% łącznego kosztu instalacji wynosi 7500zł

7500zł dzielimy przez kwotę podatku w skali roku (800zł), czyli przez 9 lat jesteśmy zwolnieni z podatku rolnego.

Kiedy możemy skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

  • Remont budynku, który umożliwia zmniejszenie jego zapotrzebowanie na energię wymaganą do ogrzewania pomieszczeń oraz nagrzewania wody użytkowej;
  • Modernizacje ograniczające straty energii oraz obniżające ilość dostarczanej do budynku energii;
  • inwestycje związane z przyłączem technicznym do wewnętrznego źródła ciepła;
  • całkowita lub częściowa zmiana źródła energii na odnawialne źródło energii;
  • zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.